De kringloopvereniging De Groene Ezel is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Om deze status te krijgen dient een organisatie transparant te zijn. Daarom zijn er diverse gegevens openbaar. De betreffende gegevens dienen vermeld te worden op een website die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast dienen de financiële gegevens van de betreffende stichtingen te worden opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Informatie-eisen van de belastingdienst in kader van ANBI op de internetsite:

Kringloopwinkel Heemskerk De Groene Ezel

De kringloopwinkel Heemskerk “De Groene Ezel” is een vereniging met circa 85 leden.

Het RSIN of fiscaal nummer: 8033 66 905

De contactgegevens: info@kringloopwinkelheemskerk.nl

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden.

Voorzitter: Frank Castricum

Penningmeester: Sjaak Vogt

Secretaris: Ada Zuurbier

Algemeen bestuurslid: Kees Kremer

Algemeen bestuurslid: Marco Nicola

Het beleidsplan

Wij werken met een intern beleidsplan welke jaarlijks wordt bijgesteld en afgestemd met onze leden. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste beleidspunten:

Ons beleid is formeel vastgelegd in de statuten van de vereniging.

  • Wij zijn qua huisvesting verbonden met Heemskerk en gevestigd op de Lijnbaan 12-14 te Heemskerk.
  • Wij streven ernaar financieel onafhankelijk te zijn en te blijven, dus alle kosten worden gefinancierd uit de opbrengst van onze verkopen.
  • Als lid en vrijwilliger ben je minimaal 4 uur per week actief voor de vereniging.
  • Samen organiseren en verbeteren we onze activiteiten om alles continu te kunnen blijven doen op een plezierige, zinvolle en verantwoorde manier.
  • De veiligheid en gezondheid van onze klanten en leden staat hoog in het vaandel en dit komt tot uiting in goede voorzieningen in de winkel.
  • Wij steunen vooral kleinschalige projecten in minder ontwikkelde landen met sterke focus op zelfredzaamheid, dus “niet de vis, maar de hengel”.
  • Steunaanvragen worden beoordeeld door een doelencommissie op basis van een vaste set van criteria en achteraf wordt altijd om verantwoording gevraagd.
  • Jaarlijkse houden wij een veiling, waarvan de opbrengst gaat naar een project in de regio. Dit onder het motto: Van de Regio voor de Regio ‘Gericht betrokkenheid van onze klanten en samenwerking met onze directe omgeving’
  • Wij communiceren via internet, facebook en diverse lokale media en zijn bereikbaar via mail info@kringloopwinkelheemskerk.nl en telefoon 0251-243490

Verslagen:

Jaarverslag 2022

ANBI verslag 2022

Jaarverslag 2021

ANBI verslag 2021