AANVRAAGFORMULIER VOOR SCHENKING VAN DE GROENE EZEL
1. Algemene gegevens over de organisatie (in te vullen door aanvrager)
notatiewijze NL123456789B01
Notatiewijze: NL21 KNAB 0123 4567 89
Contactpersoon voor deze aanvraag
2. Project waarvoor u een bijdrage vraagt (in te vullen door aanvrager)
3. Verplicht bijlagen