Goede doelen

De netto opbrengst van onze kringloopwinkel wordt volledig besteed aan ondersteuning van goede doelen en ontwikkelingsprojecten. Sinds de start van de Kringloopwinkel De Groene Ezel is er al meer dan 2,5 miljoen Euro aan goede doelen uitgekeerd.

Het bepalen van toekenning aan doelen

Uit de vele aanvragen die wij ontvangen, kiezen wij per jaar een aantal stichtingen die, na beoordeling, éénmalig worden ondersteund. Ook zijn er een aantal projecten die over een langere periode eens per jaar een bedrag ontvangen. Dit zijn onze meerjarenprojecten. Uiteraard worden deze projecten nauwgezet door ons gevolgd en dienen zij jaarlijks financiële verantwoording over de ontvangen gelden af te leggen.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag doen door onderstaand document te downloaden en in te vullen:
download aanvraag
De aanvraag kunt u per mail indienen bij doelengroep@kringloopwinkelheemskerk.nl