Lijst van Meerjarendoelen 2023 onder voorbehoud

Stichting Geef een Koe

Doel stichting: Veel gezinnen met een gehandicapt kind leven in Kirgizië (Kyrgyzstan); in armoede. Ondervoeding, gebrek aan medicijnen, sociale isolatie en alcoholmisbruik dragen bij aan een uitzichtloze situatie. Door de gift van een koe helpt Stichting Geef een koe deze gezinnen hieraan te ontsnappen. Een koe geeft een gezin met een gehandicapt kind een stabiel inkomen. Het zorgt o.a. voor: voldoende te eten en een verbetering van de woonomstandigheden.

Project: koeienproject (donatie 1 koe per gezin)
Contactpersoon: Marien Spek.

Stichting Babungo

Doel stichting: Wij realiseren een betere toekomst voor de armste kinderen in noord-west Kameroen Sinds 2008 werkt de Stichting Babungo succesvol aan het verbeteren van het toekomstperspectief van de inwoners van Babungo en Njinikom, in een arme regio in het Noord-Westen van Kameroen.Dit doen we niet alleen. Samen met de ondernemers, scholen en klinieken uit de regio en vakmensen en partner organisaties uit Nederland zetten we duurzame projecten neer waarmee we bouwen aan een beter onderwijs, betere zorg, en werkgelegenheid voor de lokale bevolking.

Onze projecten in Kameroen Onze activiteiten in Kameroen zijn verdeeld over drie pijlers: onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling. We werken kleinschalig en met nauwe betrokkenheid en enthousiasme van onze vrijwilligers en plaatselijke partners. Hierdoor kunnen we projecten neerzetten waarvan de continuïteit is gewaarborgd en die flexibel inspelen op de plaatselijke behoeftes.

Contactpersoon: Wietske Stokvis

Stichting Let’s Care

Doel stichting: Let’s Care is als stichting in januari 2008 in het leven geroepen om projecten te realiseren die ten dienste staan aan het creëren van een mooiere wereld voor iedereen. Concreet voeren we projecten uit die betrekking hebben op de opvang, traumaverwerking en educatie van misbruikte en/of mishandelde kansarme kinderen in de Filipijnen. We bieden blijvende verbetering in hun woon- en werksituatie. We proberen zoveel mogelijk mensen onderdeel te laten worden van onze projecten. Iedereen heeft een bijdrage te leveren. Of het nu financieel, materieel of door mee te werken is.

Contactpersoon: Josien Bijl

 Stichting Stop Poverty

Doel stichting: Het ondersteunen van kansarme kinderen, gezinnen en lokale organisaties op het gebied van educatie, gezondheid en armoedebestrijding. Uitgangspunt hierbij is het werken aan lokaal eigenaarschap (zelfredzaamheid).

Project: Integrale aanpak waardoor binnen een aantal jaren de gemeenschap in Bopadhengo volledig zelfredzaam en zelfstandig is.

Contactpersoon: Arie Kruizing