Homepage
Nieuws en acties
Over ons
Boekwinkelje.nl
Marktplaats
De groene kwast
Inbrengen
Ophalen
Bezorgen
Werken Bij
Goede Doelen
ANBI
- Presentatie Doelen
- Doelen 2021
- Doelen 2020
- Doelen 2019
- Doelen 2018

Nieuws en acties

September 2022
Op zaterdag 26 september 2022 was de stichting Babungo op bezoek in onze winkel voor een presentatie. We kijken terug op een gezellige dag.

In 2019 hebben onderstaande stichtingen een presentatie gegeven in de winkel:
Stichting MOV Castricum, Stichting Eritrea Hagez, Stichting Rigdzin, Stichting Elnura, Stichting Samay, Stichting Bokemei, Stichting Haïti Contact, Stichting Let’s Care, Stichting Actie4Kids en Stichting Stop Poverty.

December 2019
Op zondag 01 december brachten leden Sanne Buwalda (van de doelengroep) en Gabe Hiemstra een bezoek aan de Lotus Family Foundation Nepal in Kathmandu. Ze werden hier met open armen ontvangen en kregen zelfs een aantal optredens van de kinderen en een heerlijk maaltijd voorgeschoteld. Deze Foundation wordt gesteund door de stichting 4 Smiling Faces. Zij hebben eerder een mooie donatie gekregen van de Groene Ezel.

In dit mooie project worden op dit moment 14 kinderen opgevangen in een veilige en warme gezinssituatie. Hierdoor hoeven zij niet op straat te leven. Wat goed om (met eigen ogen) te zien wat o.a. de bijdrage van Kringloopwinkel De Groene Ezel betekent voor dit huis en voor deze kinderen. Dit is waar het bij de Groene Ezel om gaat! Immers gaat al het geld dat verdiend wordt in de winkel naar projecten als deze.

4 Smiling Faces, hartelijk dank voor het organiseren van dit bezoek! Lotus Family Foundation Nepal, thank you so much for your time, information and the lovely food and visit! Keep up the good work you are doing!

Voor meer informatie (of voor het doen van een donatie): https://4smilingfaces.nl/nl/start/ en https://www.lotusfamilyfoundationnepal.org/

NB. dit bezoek is op eigen initiatief tot stand gekomen tijdens een privé reis.


November 2019
Een bijzonder bezoek op zaterdag 23 november van twee van onze leden, Sanne Buwalda, werkzaam bij de doelengroep en haar vriend Gabe Hiemstra, aan het Tiom Laura Home in Kathmandu, Nepal. Een kinderhuis voor weeskinderen en kinderen die om allerlei redenen niet (meer) thuis kunnen wonen.

Op dit moment worden er 80 kinderen opgevangen. Een mooi project en goed om te zien wat o.a. de bijdrage van Kringloopwinkel De Groene Ezel betekent voor dit huis en deze kinderen.

Wij danken de stichting Straatkinderen van Kathmandu hartelijk dank voor het warme ontvangst en de rondleiding. Voor meer informatie (of voor het doen van een donatie): http://straatkinderenvankathmandu.nl

NB. dit bezoek is op eigen initiatief tot stand gekomen tijdens een privé reis.
Oktober 2019
Presentatie Doelen 2019: Op deze data zullen er tijdens openingstijden van de winkel op zaterdag (10.00 – 14.00 uur de volgende doelen zich presenteren:

26 januari 2019 : Stichting MOV Castricum
23 februari 2019 : Stichting Eritrea Hagez
23 maart 2019 : Stichting Rigdzin
20 april 2019 : Stichting Elnura
11 mei 2019 : Stichting 4Smiling Faces (verplaatst naar 2020)
01 juni 2019 : Stichting Samay
27 juli 2019 : Stichting Bokemei
31 augustus 2019 : Stichting Haïti Contact
28 september 2019 : Stichting Let's Care
26 oktober 2019 : Stichting Actie4Kids
30 november 2019 : Stichting Stop Poverty
december 2019 : Geen presentatie

maart 2019
23 maart komt Stichting Rigdzin zich presenteren in onze winkel. Zij bieden hulp aan de allerarmsten in Tibet, Nepal en India.

30 maart houden wij onze jaarlijkse veiling. De opbrengst gaat naar Waterrijck voor de aanleg van een beleeftuin voor dementerenden, Gouden Dagen voor de wensboom in Heemswijk en Logeerhuis Ons Huis in Heemskerk voor logeeropvang voor kinderen met een beperking.

januari 2019
Vanwege het 25-jarig jubileum van onze kringloopwinkel in 2018, hebben wij als jubileumdoel een extra donatie gedaan aan Stop Poverty voor de bouw van een kleuterschool in het Jinjadistrict in Oeganda.
Door deze bouw is het ook voor kinderen van de allerarmsten mogelijk onderwijs te volgen, zodat zij een toekomst kunnen opbouwen.

De bouw is inmiddels voltooit en de school wordt binnenkort geopend. Aangezien dit een project is i.v.m. ons jubileum, is besloten om eenmalig enkele vrijwilligers een bezoek aan dit project te laten maken.
24 Januari is het zover en vertrokken 4 van onze vrijwilligers naar Oeganda om de opening bij te wonen en verslag te doen van de resultaten van dit project.