Homepage
Nieuws en acties
Over ons
Boekwinkelje.nl
Marktplaats
De groene kwast
Inbrengen
Ophalen
Bezorgen
Werken Bij
Goede Doelen
ANBI
- Presentatie Doelen
- Doelen 2021
- Doelen 2020
- Doelen 2019
- Doelen 2018

Doelen 2016

Nadere informatie over de hoofddoelen 2016:

De Doelengroep heeft samen met het bestuur besloten om de 7 best scorende hoofddoelen van 2015 samen met 3 nieuwe hoofddoelen dit jaar aan te merken als hoofddoel voor 2016.
Hieronder staan de 10 hoofddoelen beschreven.


Stichting Op Gelijke Voet (nieuw)

Stichting Op Gelijke Voet is een particulier initiatief in Congo-Brazzaville voor hulp aan kinderen met ernstige bewegingsbeperkingen van orthopedische aard of ten gevolge van hersenbeschadiging. De hulp bestaat onder meer uit (para)medische behandeling: orthopedische chirurgie, gipsbehandeling, revalidatie, fysiotherapie en het aanmeten van beugels, prothesen en aangepaste schoenen. Ook worden lokaal gefabriceerde driewielers en andere hulpmiddelen verstrekt.

Zie ook de website: www.sogv.net


Stichting Friends Indeed (nieuw)

Stichting Friends Indeed biedt vooral in India hulp aan kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien. Hun missie: “voor ieder kind een huis, een school en een toekomst” komt tot uiting in het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen, die een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en zo op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij en aan de verdere ontwikkeling van hun land en de wereld.

Hun website is: www.friendsindeed.nl


Stichting Rigdzin (nieuw)

Deze stichting is in 2005 opgericht om hulp te kunnen bieden aan kansarme mensen. Zij zetten projecten op voor de allerarmsten in Tibet, Nepal en India. In deze landen werken zij met betrouwbare partners die in samenspraak met de plaatselijke bevolking met voorstellen komen van projecten voor (ex-) nomaden in zeer afgelegen gebieden van Tibet. In India helpen ze gevluchte jonge Tibetanen die verder willen studeren en in Nepal ondersteunen ze weeskinderen.

Hun website vind je op: www.stichtingrigdzin.nl


De Gevulde Waterkruik

Bij dit project worden in Afrika lokale vaklieden opgeleid om met lokale materialen een uitgekiende watertank voor gezinnen te bouwen. Daarbij leert men hierin zelf verder te voorzien voor andere dorpen en haar bewoners zodat de kennis op dit gebied uitgebreid wordt én behouden blijft. Door middel van 'rain harvesting' (opvang van regenwater) wordt de tank tijdens het regenseizoen gevuld met water dat lang vers en koel blijft in de watertank. Hierdoor hebben de dorpelingen een (duurzame) schoonwatervoorziening dichtbij huis. Dit bevordert de volksgezondheid en zorgt er mede voor dat kinderen naar school kunnen gaan in plaats van water halen. Bekijk ook de website: www.degevuldewaterkruik.nl .


Gehandicaptenzorg Malang Indonesië

De Stichting zet zich in voor de gehandicapten in het tehuis YPAC in Malang, Oost-Java, Indonesië. Dit tehuis biedt onderdak en zorg aan geestelijk- en lichamelijk gehandicapten. Aan het pand zelf is onderhoud noodzakelijk maar ook is er continue behoefte aan orthopedisch schoeisel, rolstoelen en andere hulpmiddelen welke de gehandicapten in staat stellen tot een grotere vorm van zelfredzaamheid. Kijk ook op: www.gehandicaptenzorgmalang.nl


Stille Sterke Kracht

Deze stichting beheert een revalidatiekliniek voor gehandicapten in Kaliburu (Java) in Indonesië. Ook in deze kliniek is er continue behoefte aan de verschillende hulpmiddelen om de mensen er zelfstandiger mee te kunnen laten functioneren.

De website is: www.ssk-yayasangarahan.org.


Tools to Work

Men herstelt met ca 80 vrijwilligers onder andere naaimachines, breimachines en oud gereedschap dat in Nederland verzameld wordt en voornamelijk naar landen in Afrika gezonden wordt. Hier krijgt de lokale bevolking een opleiding om op de juiste wijze met het gereedschap om te leren gaan, waarna ze zoveel mogelijk het benodigde gereedschap mee naar huis krijgen zodat ze direct met hun nieuwe vak aan de slag kunnen en zo beter in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Zie hun website: www.toolstowork.nl


Kicoba (Kinderen Corrie Baas):

Deze stichting stelt zich ten doel om het voor alle kinderen van de wereld een stuk aangenamer te maken. Door opvanghuizen in de sloppen van Zuid Afrika op te richten voor weeskinderen. Door schoon drinkwater aan te bieden in gebieden waar dit nauwelijks aanwezig is. Door jonge moeders op te vangen en hen te leren voor zichzelf en hun kind te zorgen. Kijk voor meer info op: www.kicoba.nl


MOV Castricum (Castricum voor Ethiopië).

MOV staat voor: MOV: Missie - Ontwikkeling - Vrede, en richt zich voornamelijk op hulp voor allerarmste kinderen die wonen in het district in Addis Abeba. Wie kent hem niet: pastoor Kaleab binnen de parochie " De Goede Herder " in Castricum. Inmiddels zijn er al veel voorzieningen voor kinderen gerealiseerd en kunnen er meer kinderen naar school. Maar er is nog veel meer nodig. Leren lezen en schrijven is het begin van het eind van armoede.

Kijk op: www.castricumvoorethiopie.nl


Zienderogen

De stichting Zienderogen zet zich al jarenlang wereldwijd in voor de allerarmste blinden en slechtzienden. Een team van 10 specialisten probeert in een dag of 10 op locatie zoveel mogelijk mensen aan een bril of ander visueel hulpmiddel te helpen. Ook voeren zij, als het nodig is ter plekke operaties uit.

Kijk voor meer info op: www.stichtingzienderogen.nl