Homepage
Nieuws en acties
Over ons
Boekwinkelje.nl
Marktplaats
De groene kwast
Inbrengen
Ophalen
Bezorgen
Werken Bij
Goede Doelen
ANBI
- Doelen 2019
- Doelen 2018
- Doelen 2017
- Doelen 2016
- Doelen 2015
- Doelen 2014
- Doelen 2013
- Doelen 2012
- Doelen 2011

Doelen 2012


Kringloopwinkel de Groene Ezel ondersteunt in 2012 de volgende hoofddoelen:

  • Stichting Zienderogen Heemskerk, hulp aan blinden en slechtzienden in diverse landen.
  • Stichting Stille Sterke Kracht, een revalidatiekliniek voor gehandicapten in Indonesië.
  • De Gevulde Waterkruik, een particulier drinkwaterproject voor gezinnen en scholen in Guinee Bissau door middel van 'rain harvesting' (regenwateropvang).
  • Stichting Gehandicaptenzorg Malang Indonesië, een tehuis voor geestelijk- en lichamelijk gehandicapten.
  • BGM Kerala India, hulp aan de allerarmsten in India.
  • Stichting Fakkel 2000, zorg voor jonge- en gehandicapte blinden in Kameroen.
  • Stichting Oyugis Integrated Project, hulp en begeleiding aan AIDS/HIV-patiënten in Kenia.
  • Stichting Sherp Kenia, financiële ondersteuning aan een tehuis voor gehandicapte kinderen in Maralal, Kenia.
  • Stichting Eritrea Hagez, o.a. hulp voor een kliniek in Keren, Eritrea

Meer informatie over de doelen

Zienderogen

Stichting Zienderogen zet zich mondiaal in voor de allerarmste blinden en slechtzienden in de wereld. Teams van opticiens en oogartsen gaan opvrijwillige basis naar alle uithoeken van de wereld om mensen te voorzien van een bril of medische hulp. Ook leiden ze ter plaatse mensen op. Zie www.stichtingzienderogen.nl voor meer informatie.


De Gevulde Waterkruik

Bij dit project worden lokale vaklieden opgeleid om met lokale materialen een uitgekiende watertank voor gezinnen te bouwen. Door middel van 'rain harvesting' (opvang van regenwater) wordt de tank tijdens het regenseizoen gevuld met water dat lang vers en koel blijft in de watertank. Hierdoor hebben de dorpelingen een (duurzame) schoonwatervoorziening dichtbij huis. Dit bevordert de volksgezondheid en draagt bij aan bijvoorbeeld minder schooluitval van de kinderen. De vrouwen hoeven niet urenlang met waterkruiken op hun hoofd te lopen naar een ver gelegen waterput en kunnen meer tijd aan de huishouding en het land besteden. De vaklieden leiden ook weer andere dorpelingen op, waardoor de kennis van dit vakwerk zich als een olievlek over het land verspreidt en zodoende behouden blijft. Zie www.degevuldewaterkruik.nl voor meer informatie.


BGM Kerala India

Deze organisatie zet zich in voor de onderklasse in India, waaronder de bosmensen in de streek rond Kerala. Ze bieden onderwijs en cursussen, verstrekken medische hulp en plaatsen latrines. Ook geven ze aan arme gezinnen een koe, die daardoor van melk voorzien is en op hun beurt een nieuwgeboren kalf doorgeven aan andere gezinnen. Zie www.bgm.org.in voor meer informatie.


Oyugis Integrated Project (OIP)

In Oyugis, een stadje in het Westen van Kenia, is Aids volksvijand nummer één. De stichting geeft voorlichting om aids te voorkomen; verstrekt (medische) hulp aan mensen met HIV-besmetting en staat weduwen en weeskinderen bij die getroffen worden door een sterfgeval als gevolg van aids. Zie www.oip-nederland.nl voor meer informatie.


Fakkel 2000

Deze stichting, gerund door Truus Jonker, een Nederlandse blinde vrouw, zet zich in voor de zorg van jonge- en gehandicapte blinden in Kameroen. Ze ondersteunt een opleidingscentrum, waar blinden basisvaardigheden leren zoals braille-lezen en -schrijven, blind machineschrijven, stoklopen, handvaardigheid en andere zaken ter bevordering van de zelfredzaamheid. De stichting zamelt ook geld in voor praktische hulpmiddelen, zoals brailleschrijfmachines, portable radio's en blindenstokken. Zie www.fakkel2000.nl voor meer informatie.


Gehandicaptenzorg Malang Indonesië

De Stichting zet zich in voor de gehandicapten in het tehuis YPAC in Malang, Oost-Java, Indonesië. Dit tehuis biedt onderdak en zorg aan geestelijk- en lichamelijk gehandicapten. Een groot deel van de hulpverlening aan het tehuis is in de vorm van projecten zoals verbouwingen of deaanschaf van orthopedisch schoeisel voor een aantal kinderen. Kijk ook op www.gehandicaptenzorgmalang.nl voor meer informatie.


Stille Sterke Kracht

Deze stichting beheert een revalidatiekliniek voor gehandicapten in Kaliburu in Indonesië. Door het overlijden van de oprichters dreigde dekliniek ter ziele te gaan, maar mede dankzij de bijdragen van De Groene Ezel kan er weer een doorstart worden gemaakt. Zie www.ssk-yracj.org voor meer informatie.


Sherp Kenia

In Kenia worden kinderen met een beperking vaak door hun familie verstoten omdat zij als een last of als een vloek van God worden gezien. Deze stichting biedt financiële ondersteuning aan een tehuis voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in het Samburu-district van Kenia, zodat ze een menswaardig bestaan kunnen leiden. Zie www.sherp.nl voor meer informatie.


Eritrea Hagez

Stichting Eritrea Hagez (Eritrea Hulp in het Nederlands) zamelt geld in om in Eritrea de Walikukliniek een kliniek voor de allerarmsten te ondersteunen. De kliniek is gevestigd in de armste wijk van Keren, de tweede stad van Eritrea. Het ingezamelde geld wordt besteed aan praktische zaken zoals melkpoeder, medicijnen en speeltoestellen. Zie www.eritreahagez.nl voor meer informatie.