Homepage
Nieuws en acties
Over ons
Boekwinkelje.nl
Marktplaats
De groene kwast
Inbrengen
Ophalen
Bezorgen
Werken Bij
Goede Doelen
ANBI
- Doelen 2019
- Doelen 2018
- Doelen 2017
- Doelen 2016
- Doelen 2015
- Doelen 2014
- Doelen 2013
- Doelen 2012
- Doelen 2011

Doelen 2011


Kringloopwinkel De Groene Ezel ondersteunde in 2011 de volgende hoofddoelen:

 • Stichting Zienderogen Heemskerk, hulp aan blinden en slechtzienden in diverse landen.
 • Stichting Stille Sterke Kracht, een revalidatiekliniek voor gehandicapten in Indonesië.
 • De Gevulde Waterkruik, een particulier drinkwaterproject voor gezinnen en scholen in Guinee Bissau door middel van 'rain harvesting' (regenwateropvang).
 • Stichting Gehandicaptenzorg Malang Indonesië, een tehuis voor geestelijk- en lichamelijk gehandicapten.
 • BGM Kerala India, hulp aan de allerarmsten in India.
 • Stichting Oyugis Integrated Project, hulp en begeleiding aan AIDS/HIV-patiënten in Kenia.
 • Stichting Sherp Kenia, financiële ondersteuning aan een tehuis voor gehandicapte kinderen in Maralal, Kenia.
 • Verbouwing van het gemeenschapshuis in Szalkszentmárton in Hongarije.

Naast de hoofddoelen heeft De Groene Ezel een eenmalige bijdrage geleverd aan diverse nevendoelen:

 • Stichting Homeles Child in Honduras, hulp aan straatkinderen.
 • La oportunidad in Colombia, hulp aan straatkinderen.
 • Stichting Agape in Sri Lanka, voor de opvang van weeskinderen.
 • Stichting Fair World Trust in India, een onderwijsproject aan achtergestelde bevolkingsgroepen.
 • Stichting Helping Hand Moldavië, voor de sanitaire voorzieningen op een school.
 • Stichting Kindertehuizen Roemenië, voor het transport van goederen.
 • Stichting Expanding Horizon in Banladesh voor een onderwijsproject.
 • Vrijwilligerscentrale Beverwijk/Heemskerk, voor de aanschaf van therapeutische middelen voor een project in Oeganda.
 • Stichting Geef een Koe Kirgizië, voor de aanschaf van een koe.
 • Stichting Colibri Peru, voor lesmateriaal.
 • SyRo Kids, voor het starten van een naaiatelier in Ghana.
 • Dar ul Hikmat, een bijdrage voor een busje.
 • Stichting DEM helpt Ethiopië, voor de bouw van een school voor gehandicapte meisjes.
 • Cali, Colombia, een straatkinderenproject.
 • Stichting Inti, tandartsen in Peru gaan de bergen in om in afgelegen gebieden tandheelkundige hulp te verlenen.
 • Komto, een schoolproject in Ethiopië ter stimulering van onderwijs aan meisjes.
 • Vader voor de gevangenen uit Medemblik, een Nederlandse pater die in Kenia gevangenissen bezoekt waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden verblijven.
 • Women's Action Team, Kerala in India, geeft gerichte praktijkopleidingen aan de armste vrouwen in India en ondersteunt ze bij het vinden van passend werk.
 • Stichting KiCoBa, biedt (in)directe ondersteuning aan kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen, waar ook ter wereld, biedt op het gebied van gezondheidszorg en scholing.
 • Stichting School in Togo, bijdrage voor het opknappen van de schooldak.
 • Stichting Heemskerk Helpt Kansarme Kinderen, bijdrage voor de bouw van een nieuw weeshuis in Kenia.
 • Stichting Fair World Trust voor Uttar Pradesh
 • Wilde Ganzen, bijdrage aan duurzame waterprojecten in Afrika.
 • Stichting Karunia, ten behoeve van een gehandicapteninstelling op de Flores-eilanden in Indonesië.
 • Stichting Afrika, ten behoeve van een dorp, Ruwombe in Zimbabwe
 • Derde Wereldwerkplaats Breda/Teteringen, voor het reviseren van oude gereedschappen, fietsen, naaimachines voor arme landen.
 • De Fakkel, een bijdrage voor het transport ten behoeve van de blinden in Kameroen.
 • Stichting Coomastaza, Colombia

Meer informatie over de doelen Zienderogen

Stichting Zienderogen zet zich mondiaal in voor de allerarmste blinden en slechtzienden in de wereld. Teams van opticiens en oogartsen gaan opvrijwillige basis naar alle uithoeken van de wereld om mensen te voorzien van een bril of medische hulp. Ook leiden ze ter plaatse mensen op. Zie www.stichtingzienderogen.nl voor meer informatie.


De Gevulde Waterkruik

Bij dit project worden lokale vaklieden opgeleid om met lokale materialen een uitgekiende watertank voor gezinnen te bouwen. Door middel van 'rain harvesting' (opvang van regenwater) wordt de tank tijdens het regenseizoen gevuld met water dat lang vers en koel blijft in de watertank. Hierdoor hebben de dorpelingen een (duurzame) schoonwatervoorziening dichtbij huis. Dit bevordert de volksgezondheid en draagt bij aan bijvoorbeeld minder schooluitval van de kinderen. De vrouwen hoeven niet urenlang met waterkruiken op hun hoofd te lopen naar een ver gelegen waterput en kunnen meer tijd aan de huishouding en het land besteden. De vaklieden leiden ook weer andere dorpelingen op, waardoor de kennis van dit vakwerk zich als een olievlek over het land verspreidt en zodoende behouden blijft. Zie www.degevuldewaterkruik.nl voor meer informatie.


BGM Kerala India

Deze organisatie zet zich in voor de onderklasse in India, waaronder de bosmensen in de streek rond Kerala. Ze bieden onderwijs en cursussen, verstrekken medische hulp en plaatsen latrines. Ook geven ze aan arme gezinnen een koe, die daardoor van melk voorzien is en op hun beurt een nieuwgeboren kalf doorgeven aan andere gezinnen. Zie www.bgm.org.in voor meer informatie.


Oyugis Integrated Project (OIP)

In Oyugis, een stadje in het Westen van Kenia, is Aids volksvijand nummer één. De stichting geeft voorlichting om aids te voorkomen; verstrekt (medische) hulp aan mensen met HIV-besmetting en staat weduwen en weeskinderen bij die getroffen worden door een sterfgeval als gevolg van aids. Zie www.oip-nederland.nl voor meer informatie.


Gehandicaptenzorg Malang Indonesië

De Stichting zet zich in voor de gehandicapten in het tehuis YPAC in Malang, Oost-Java, Indonesië. Dit tehuis biedt onderdak en zorg aan geestelijk- en lichamelijk gehandicapten. Een groot deel van de hulpverlening aan het tehuis is in de vorm van projecten als verbouwingen of deaanschaf van orthopedisch schoeisel voor een aantal kinderen. Kijk ook op www.gehandicaptenzorgmalang.nl voor meer informatie.


Stille Sterke

Deze stichting beheert een revalidatiekliniek voor gehandicapten in Kaliburu in Indonesië. Door het overlijden van de oprichters dreigde dekliniek ter ziele te gaan, maar mede dankzij de bijdragen van De Groene Ezel kan er weer een doorstart worden gemaakt. Zie www.ssk-yracj.org voor meer informatie.


Sherp Kenia

In Kenia worden kinderen met een beperking vaak door hun familie verstoten omdat zij als een last of als een vloek van God worden gezien. Deze stichting biedt financiële ondersteuning aan een tehuis voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in het Samburu-district van Kenia, zodat ze een menswaardig bestaan kunnen leiden. Zie www.sherp.nl voor meer informatie.


Gemeenschapshuis in Szalkszentmárton

Dit gemeenschapshuis in Hongarije richt zich vooral op zigeuners. Er vinden tal van activiteiten plaats, waaronder maaltijdverstrekking aan ouderen. Met de bijdrage van de kringloopwinkel kan men een verbouwing realiseren. Na de voltooiing wordt de hulpverlening uitgebreid met onder andere hulp aan zieken en invaliden, onderwijs aan kinderen en ontspanningsactiviteiten.


Homeles child Honduras

Deze stichting bekommert zich sinds 2002 om de straatkinderen in El Progresso in Honduras, die in een uitzichtloze situatie verkeren en aan hun lot zijn overgelaten. De stichting maakt zich hard voor deze groep om ze een nieuwe en betere start te geven door ze van de straat te halen, medische hulp en onderdak te verlenen, voeding en een opleiding te geven. Zo staan ze later als jongvolwassenen steviger in hun schoenen en kunnen ze beter aan de maatschappij deelnemen.


La oportunidad Colombia

Elke dag zijn er ongeveer 2000 kinderen op straat van Armenia in Colombia te vinden. De helft van deze kinderen wordt door hun ouders de straat opgestuurd om geld te verdienen voor het gezin. De overige kinderen leven 24 uur op straat.

Deze kinderen hebben geen thuis meer. Eenmaal op straat gebruikt 85% van de kinderen inhalerende drugs zoals o.a. (schoenmakers)lijm om hun problemen te vergeten en hun hongergevoelens niet te hoeven voelen. Helaas zijn ze op straat niet veilig voor misbruik en mishandeling. Tevens wordt 80% van de jonge kinderen die op straat leven geëxploiteerd: zij moeten werken voor volwassenen of oudere kinderen. De stichting La oportunidad maakt in hun eigen omgeving contact met deze kinderen. Ook voor hun 'plaats onder de zon' geeft De Groene Ezel hen een bijdrage van € 1.000,-.

Zie www.la-oportunidad.com voor meer informatie


Stichting Agape Sri Lanka

Zoals bij zoveel andere stichtingen is ook deze opgericht door mensen die tijdens een vakantie de armoede zagen, voornamelijk onder kinderen en in het bijzonder de weeskinderen. Deze stichting heeft 0,8 hectare grond aangekocht met een oud huis en een veestal.

Dit oude huis was sterk verwaarloosd en moest worden gemoderniseerd door eerst de toiletten, een keuken en een eetzaal te bouwen. Enerzijds om de kinderen een betere leefomgeving te geven maar anderzijds ook om aan de eisen van de overheid te voldoen. Het plan is om hier in de toekomst circa 100 weeskinderen te huisvesten. De oprichters van de stichting hebben zich diep in de schulden gestoken en proberen nu via fondsenwerving deze schuldenlast te verminderen. De Groene Ezel heeft een bijdrage geleverd van € 1.000,-. Zie www.agapesrilanka.nl voor meer informatie.


Fair World Trust

Deze stichting wil in een nieuw project onderwijs brengen aan achtergestelde bevolkingsgroepen en stammen vooral in verafgelegen gebieden van India waarbij het onderwijs voor kinderen aangepast wordt aan de dagelijkse behoeften en gewoonten. Dit doet men onder andere door de onderwijstijden aan te passen, zodat kinderen naast het werk ook naar school kunnen. Er wordt les gegeven in de basiskennis van de moedertaal, rekenen en vaardigheden in het sociale leven met de voorbereiding op het vervolgonderwijs. De bijdrage was € 1.000,-.


Helping Hand Moldavië

Deze stichting heeft al meerdere keren een bijdrage van €1.000,- gehad voor diverse schoolprojecten in Moldavië, het armste land van Europa. De Groene Ezel heeft in 2011 € 1.000,- gedoneerd voor de restauratie van het sanitaire gedeelte van een school voor voortgezet onderwijs.


Hulp Stichting Kindertehuizen Roemenië

Deze stichting was al gestopt met haar activiteiten, maar kreeg toch nog zoveel goederen aangeboden dat men nog gemakkelijk een vrachtwagen kon vullen om naar Roemenië te sturen.

De Groene Ezel heeft € 500,- beschikbaar gesteld voor de transportkosten.


Expanding Horizon voor Bangladesh

Ook deze stichting ontving al eerder een bijdrage voor een schoolproject in Bangladesh voor onderwijs met computers. In 2011doneerde De Groene Ezel € 1.000,- met € 350,- voor uitgelopen kosten van het vorige project vanwege de vrij plotselinge stijging van Bengaalse Taks.


Vrijwilligerscentrale Beverwijk/Heemskerk

Doordat Anne-Mieke van Etten uit Beverwijk zelf gehandicapt is, weet zij hoe moeilijk het is om je in Nederland staande te houden. Laat staan voor de kinderen in de Derde Wereld, zoals bijvoorbeeld in Oeganda. Georganiseerd door de stichting Commundo, wil zij zich hier inzetten om op meerdere vlakken begrip en samenwerking te creëren tussen jongeren met en zonder beperking. Daarnaast wil zij daar meewerken aan de bouw van een school met accommodatie voor verzorging van gehandicapten. De Groene Ezel heeft € 1.000,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van fysio- en ergo- therapeutische middelen.


Stichting Geef een Koe Kirgizië

Deze stichting schenkt koeien aan gezinnen met een gehandicapt kind en aan dag-opvangcentra voor kinderen met een beperking. De Groene Ezel heeft in 2011. De donateur geeft de koe een naam die de familie ook zal blijven gebruiken. Onze koeien heten de Groene Ezelin en Bernadien.

Zie www.geefeenkoe.nl voor meer informatie.


Stichting Colibri Peru

In een land waar de overheid vrijwel geen geld geeft voor kleuterscholen bekommert de stichting Colibri zich om de oprichting en instandhouding hiervan. In dit geval heeft de Peruaanse regering het geld voor één kleuterklas gefourneerd en de andere twee klassen met toiletgedeelten zijn gebouwd door de stichting Colibri in samenwerking met de Wilde Ganzen en andere Nederlandse gulle gevers.

Voor deze school schonk de kringloopwinkel twee maal speelgoed, dat werd meegenomen door een familielid van een van de medewerkers. Dit jaar is een donatie gedaan voor lesmateriaal.

Zie www.colibri08.com voor meer informatie.


SyRo Kids

Een Heemskerks initiatief van Sylvester van Laarhoven en Rowena Waterval die zich sinds 2004 inzetten om goederen en gelden te werven ten behoeve vandiverse ontwikkelingsprojecten in Ghana. Dit jaar ontvingen zij een bijdrage voor het starten van een naaiatelier in Ghana. Zie www.syrokids.com voor meer informatie.


Wilde Ganzen

Bestrijdt de droogte in Kenia. Droogte en honger zijn schering en inslag in Afrika. De Groene Ezel heeft een bedrag gegeven van € 2.000,- voor duurzame waterprojecten in ondermeer Kenia. Zie www.wildeganzen.nl voor meer informatie.


Stichting Coomastaza, Colombia

Een stichting die net als wij een kringloopwinkel heeft geopend. De winkel wordt gerund door werklozen die bij succes een salaris uit de opbrengst  kunnen genereren.  De Groene Ezel draagt bij in de aanloopkosten w.o. de inrichting van de winkel. Zij ontvingen € 1.000,=
Deze stichting houdt zich tevens bezig met de recycling van afvalolie. Ook hiervoor krijgen zij een bijdrage om het  bedrijfje op te starten.