Homepage
Nieuws en acties
Over ons
Boekwinkelje.nl
Marktplaats
De groene kwast
Inbrengen
Ophalen
Bezorgen
Werken Bij
Goede Doelen
ANBI
- Doelen 2017
- Doelen 2016
- Doelen 2015
- Doelen 2014
- Doelen 2013
- Doelen 2012
- Doelen 2011

Goede doelen


De netto opbrengst van onze Kringloopwinkel gaat naar goede doelen. Sinds de oprichting in 1993, hebben wij meer dan € 1 miljoen geschonken!

Bepalen doelen
Ieder jaar selecteren de leden van de kringloopwinkel via een stemming 8 a 10 goede doelen die een bedrag ontvangen tussen € 3.000,- en € 5.000,-. Dit zijn de hoofddoelen. Daarnaast komen kleinere doelen, de nevendoelen, in aanmerking voor een bijdrage in hun werk.

Bent u zelf betrokken bij een goed doel en wilt u weten of uw goede doel in aanmerking kan komen voor een bijdrage van De Groene Ezel? Neem dan contact op met de secretaris van de doelengroep (0251 243490) of per email: doelengroep@kringloopwinkelheemskerk.nl

Werkwijze hoofddoelen
De doelengroep, bestaande uit leden van de Kringloopwinkel, selecteert een lijst met hoofddoelen. Deze zijn al eerder als nevendoel gesponsord. Deze lijst wordt aan het begin van ieder jaar voorgelegd aan de leden. Zij bepalen, via stemming, hoeveel geld naar welk doel gaat.

Werkwijze nevendoelen
In de loop van het jaar komen diverse aanvragen voor zeer uiteenlopende projecten binnen. De al eerder genoemde doelengroep bekijkt eens per maand deze aanvragen en selecteert die aan de hand van vaste criteria om willekeur te voorkomen.

Aanvraag indienen
Door 1 van de volgende documenten te downloaden en in te vullen kunt u een aanvraag doen voor een goed doel:
download aanvraag.xls
of
download aanvraag.pdf
.